מגזין לאישה

בית ונוי

שווה ביקור

כלכליסט ביולי 2014

בית ונוי ינואר 2015

גוסטייל

שווה ביקור

כלכליסט ביולי 2014

בית ונוי ינואר 2015

גוסטייל

שווה ביקור

כלכליסט ביולי 2014